Focus Care - Personvernerklæring

Overordnet

Ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er Focus Care Norge AS, Tungavegen 30, 7047 Trondheim. For spørsmål om personvernreglene kan du nå oss på telefon: +47 477 90 009 eller på e-post post@focuscare.no 

Ansatte

Det er nødvendig med personvernerklæring også i et arbeidsforhold. 

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Vi har skrevet en personvernerklæring som beskriver hvordan Focus Care Norge AS behandler personopplysningene dersom du er ansatt.

I denne kan du blant annet lese: 

Det er nødvendig å behandle personopplysningene dine slik at Focus Care Norge AS eksempelvis kan: 

  • -gi deg lønn 

  • -utføre nødvendig administrasjon rundt arbeidsforholdet 

  • -sikre tilganger til IT-systemer og forvaltning av eiendommer 

Behandlingene hjemles i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstaver a, b, og f. Det vil si for å oppfylle arbeidskontrakten med deg som ansatt og for å oppfylle plikter vi er pålagt i øvrig lovgivning, slik som arbeidsmiljøloven, arkivloven, regnskapsloven og ligningsloven

Våre ansatte vil selvfølgelig få tilsendt hele personvernerklæringen ved å etterspørre denne via en e-post til vår QA og kvalitetssjef: ragnhild@focuscare.no, eller ved å søke den opp selv i personalhåndboken. Eventuelt kan versjonen for ansatte lokaliseres her.

For kunder

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Vi har skrevet en personvernerklæring som beskriver hvordan Focus Care Norge AS behandler personalopplysningene dersom du er kunde.

I denne kan du blant annet lese:

Det er nødvendig å behandle personopplysningene dine slik at FCN eksempelvis kan: 

-gi deg tilbud om helsetjenester 

-utføre nødvendig administrasjon rundt kundeforholdet.

Behandlingene hjemles i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstaver a, b, og f. Det vil si for å oppfylle avtale med deg som kunde og for å oppfylle plikter vi er pålagt i øvrig lovgivning, slik som regnskapsloven og ligningsloven.  

Ønsker du å få tilsendt hele personvernerklæringen etterspør du denne via en e-post til post@focuscare.no - eller leser versjonen for kunder her.