Våre tjenester

Vi kan tilby ekstra ressurser i form av sykepleiere og helsefagarbeidere for innleie til sykehjem, helsehus, hjemmesykepleie, privat pleie og til sykehus.

Vi kan raskt tilby ressurser ved sykdom og oppståtte situasjoner hvor behovet for økt bemanning er nødvendig.

Vi tilbyr innleie av helsepersonell for korte og lengre perioder. 

Trenger du innleie av helsepersonell som i tillegg til norsk snakker et bestemt språk, så har vi helsepersonell fra hele Europa samt fra enkelte land utenfor EU. Ta gjerne kontakt og utfordre oss på ditt behov. 

 

Vi kan tilby:

Sykepleiere

Helsefagarbeidere

Øvrig helsepersonell