Kontakt oss

Varsling/avviksregistrering

Varsling i form av avviksregistrering er viktig for oss. Vi ønsker at du sender en avviksmelding til oss dersom du mistenker eller har oppdaget uregelmessigheter, eller har opplevd uønskede hendelser hvor Focus Care Norge AS er involvert.

Focus Care Norge er opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø og at våre kunder og samarbeidspartnere skal motta trygge og gode tjenester. Vi jobber for et ressurssterkt helsevesen, og er en stor samfunnsnyttig aktør med fokus på bærekraft og menneskerettigheter. Vi jobber kontinuerlig med forbedringer, og vi er derfor opptatt av å ha kjennskap til uønskede hendelser eller skader. Avviksmeldinger vi mottar er derfor svært verdifullt for oss i denne prosessen.  

Hvem kan varsle? Alle kan varsle, både ansatte, kunder, pårørende, samarbeidspartnere eller den som på en eller annen måte måtte være kjent med forhold Focus Care Norge AS bør ha kjennskap til. 

Hvordan varsler du oss?  

Send oss en mail til avvik@focuscare.no  som er vårt mottak av avviksmeldinger. Du vil innen 7 dager motta en bekreftelse på at vi har mottatt ditt varsel. 

Skulle du ikke ha mulighet til avgi en skriftlig avviksmelding, kan du ringe oss til vår vakttelefon 4779009 i vår kontortid mellom kl. 08.00 - 16.00 på hverdager og avgi en muntlig rapport. 

Vær oppmerksom på at du ikke må registrere noen identifiserende personopplysninger som kan knytte identiteten til ansatte eller berørte i varslet. Vi vil i de tilfeller det er hensiktsmessig ta kontakt med deg og etterspørre flere opplysninger/dokumentasjon dersom det er aktuelt å følge saken videre. Dokumentasjon i saken vil bli slettet senest to år etter at saken er avsluttet dersom slike dokumenter er levert inn til oss. 

Hva skjer etter at du har varslet oss? 

Vi vil vurdere avviksmeldingen og se om saken går inn under varslingsområdet eller om varslet skal behandles på annen måte hos oss.

Ønsker vi flere opplysninger for å få avklart eller etterforsket saken, vil vi ta kontakt med deg. Du vil innen tre måneder få en tilbakemelding fra oss om hva vi har gjort med saken, og om vi har iverksatt noen tiltak eller planlegger noen tiltak.