Vi er en av de ledende leverandører av helsepersonell til norsk helsevesen:

Vi leverer ulike typer helsepersonell

Sykepleiere

Helsefagarbeidere

Øvrig helsepersonell

Vi bemanner det norske helsevesenet

Vi i Focus Care Norge AS er stolte av å kunne levere nødvendig helsepersonell til det norske helsevesenet. Vi innhenter sårt tiltrengt arbeidskraft utenfra, som er med å dra lasset, og vi kvalitetssikrer våre vikarer gjennom alle ledd.

Med kunder i hele Norge og motiverte vikarer kan vi reise raskt ut på oppdrag, og du kan være trygg på at våre vikarer har omsorg og pleie av pasienten i fokus. 

Våre dedikerte kontoransatte følger opp våre vikarer i alt fra A-Å. Dette være seg transport, bolig og administrasjon.

Vikarenes fokus har vært - og skal alltid være - pasienten.

Nyheter

Vi er stolte av å være: