Hvorfor Focus Care Norge AS

For alle våre ansatte skal Focus Care Norge AS være en attraktiv og trygg arbeidsplass. Vi legger til rette for et godt psykososialt og utviklingsorientert arbeidsmiljø. Høy trivsel, yrkesstolthet og mestring i hverdagen blant ansatte er noe vi mener kommer kundene og pasientene til gode.

Som kunde jobber vi hver dag for å løse dine behov. Alle oppdragssteder er på sin egen måte helt unik – og det er også våre 350 vikarer. Prosessen med å kople konkrete behov mot ferdigheter og kvaliteter blir håndtert av våre dyktige kundeansvarlige. Både kunde og vikar blir jevnlig fulgt opp ute i oppdrag.

Focus Care skal være en samfunnsnyttig aktør som tilfører merverdi og tar ansvar overfor sine omgivelser. Derfor legger vi ned store ressurser i å redusere vårt miljøavtrykk. Gjennom hele verdikjeden skal tenke bærekraft i alt vi gjør.

Miljø og bærekraft

Focus Care Norge AS jobber aktivt med og iverksette tiltak innen bærekraft for å redusere vårt klimaavtrykk. Vårt engasjement og bidrag er ikke bare viktig for at Norge skal kunne nå sine forpliktelser ovenfor FN sine bærekraftsmål, men et bidrag til alle levende vesen på vår klode.

Focus Care Norge AS bidrar etter beste evne på ulike områder innen FNs bærekraftsmål. Men vi har spesielt valgt å ha fokus på to områder: 

 

Bærekraftsmål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk 

De forente nasjoner (FN) sitt bærekraftsmål nummer 2 handler om at ingen skal sulte. Alle mennesker i hele verden skal kunne spise sunn og bærekraftig mat hele året. 

Det å få i seg nok mat er en menneskerettighet som er veldig viktig for å leve et godt liv. Dessverre er det likevel mange mennesker i verden som sulter og utviklingen går ikke riktig vei.

Vi vet at verden har mer enn nok mat til alle. Det som er viktig er å fordele de ressursene vi har og ta bedre vare på maten vi lager enn det vi gjør i dag. Noen mennesker har for mye mat og sliter med overvekt, mens andre mennesker er underernært. Lokal matproduksjon, drift av jordbruk og fiske på en bedre måte og mer bærekraftig matlaging vil gjøre at ressursene blir bedre fordelt. I tillegg er matsvinn et stort problem, både hos de som lager maten og de som spiser den - og det å kutte matsvinn bidrar til å gjøre at flere kan spise seg mette. Du kan lese mer om hvordan FN jobber for å nå dette målet og de forskjellige delmålene her. Sult - status i verden - Miljøagentene (miljoagentene.no)

Hvor mange dør av sult hvert sekund?

Hvert fjerde sekund dør et menneske av sult. Det skriver flere hjelpeorganisasjoner i et brev til verdens ledere. De anslår at så mange som 19.700 personer dør av sult hver dag. De krever at verdens ledere gjør noe.20. sep. 2022 Hvert fjerde sekund dør et menneske av sult – Klar Tale

World Food Programme

Verdens matvareprogram (World Food Programme, WFP) er en FN-organisasjon som jobber for å bekjempe sult og for å bedre matsikkerhet i verden. De fikk Nobels fredspris i 2020. WFP har sekretariat i Roma, og leder er amerikaneren David Beasley. Verdens matvareprogram WFP – Siste nytt – NRK

Hva kan Focus Care bidra med? 

Som et ledd i Focus Care Norge AS sitt engasjement for bærekraft, ønsker vi å sette fokus på det vi mener er en menneskerett uansett hvor i verden en bor – å skulle kunne tilføre kroppen tilstrekkelig med næringsrik mat. Tiltak som vi som enkeltpersoner kan bidra med og som vi oppfordrer alle ansatte i Focus Care Norge AS til å støtte er:

Kast mindre mat – bidra til å redusere matsvinn ved å planlegge innkjøp, slik at du ikke kjøper matvarer du ikke har behov for. Best før betyr ikke nødvendigvis at maten ikke er spiselig lenger. Se på, lukt på og smak på mat og drikke som har gått ut på dato, før du kaster den, trolig kan den spises etter datomerking. Last ned appen som heter «Totalkontroll» og få tips til reduksjon av matsvinn, hold rede på utløpsdato etc.

Spis bærekraftig. Klimaendringer, forbruk og matsikkerhet henger sammen. Ved å velge kortreist mat, lokalprodusert mat i sesong, forbruker vi mindre ressurser. Det kreves enorme mengder areal og vann for å produsere kjøtt og melkeprodukter, og ved å erstatte ett eller flere måltid kjøtt med andre proteinkilder, som belgvekster og korn, kan vi leve mer bærekraftig. Focus Care Norge AS har valgt å ha vegetarmat i kantinen en dag i uken. Maten vi spiser er viktig for at det skal bli nok mat til alle i verden.  

Vi oppfordrer alle ansatte og deg som leser dette, om du ikke allerede har byttet ut en kjøttmiddag med en vegetarmiddag i uken til å gjøre dette. Holdningsskapende arbeid må begynne et sted, og Focus Care Norge AS ønsker å bidra til dette. Vi oppfordrer også til å kjøpe mat lokalt hvor dette er en mulighet.

 

 

 

 

 

Bærekraftsmål nr. 12. Ansvarlig forbruk og produksjon. 

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. Det handler om å kaste mindre mat, elektronikk og annet avfall. Og det handler om kildesortering, avfallshåndtering og gjenbruk.

Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen.

Ovenstående viser noe av innholdet i bærekraftsmål nr. 12. Vi i Focus Care Norge AS har sett på hvor i vår bedrift vi kan startet  med gjøre enkle tiltak for å bidra med miljøarbeid. Vi har funnet at tiltak i forhold til eget og ansattes forbruk, minimere avfall samt å bistå Norges politikk og prioriteringer innenfor miljøarbeidet. 

Tiltak vi har satt i gang i  år 2022 er gjenbruk av inventar og møbler, oppfordre alle ansatte til å bli kjent med regler kommunen har for  kildesortering av avfall, redusere avfall  og matsvinn, samt drive  holdningsskapende arbeid ovenfor alle ansatte. Målet er at dette skal gi synergieffekter til kollegaer, familie og kjente. Dersom alle disse gjør små grep, vil bærekraftige tiltak påvirke miljøet på en positiv måte.

Vi vil kontinuerlig tilegne oss mer kunnskap om bærekraftige tiltak og  miljøengasjement. Og komme med flere bærekraftige tiltak.