Hvorfor velge oss i Focus Care

For alle våre ansatte skal Focus Care Norge AS være en attraktiv og trygg arbeidsplass. Vi legger til rette for et godt psykososialt og utviklingsorientert arbeidsmiljø. Høy trivsel, yrkesstolthet og mestring i hverdagen blant ansatte er noe vi mener kommer kundene - og ikke minst pasientene til gode.

Som kunde kan du være trygg på at vi jobber hver dag for å løse dine behov. Alle oppdrag er helt unike – og det er også våre 350 vikarer. Prosessen med å koble konkrete behov mot ferdigheter og kvaliteter blir håndtert av våre dyktige kundeansvarlige. Både du som kunde og våre vikarer blir jevnlig fulgt opp ute i oppdrag.

Vi i Focus Care skal være en samfunnsnyttig aktør som tilfører merverdi og tar ansvar overfor våre omgivelser. Vi legger ned store ressurser i å skape trivsel på arbeidsplassen og redusere vårt miljøavtrykk.

Det du kan være trygg på ved å velge oss, er at du får en seriøs og god samarbeidspartner, som setter dine og pasientens behov i fokus.

Miljø og bærekraft

Focus Care Norge AS jobber aktivt med og iverksette tiltak innen bærekraft for å redusere vårt klimaavtrykk. Vårt engasjement og bidrag er ikke bare viktig for at Norge skal kunne nå sine forpliktelser ovenfor FN sine bærekraftsmål, men et bidrag til alle levende vesen på vår klode. Les mer om de ulike tiltakene vi gjør for å nå de.

Focus Care Norge AS bidrar etter beste evne på ulike områder innen FNs bærekraftsmål. Men vi har spesielt valgt å ha fokus på to områder: