Om Focus Care Norge AS

Om Focus Care Norge AS

Focus Care Norge AS ble stiftet i 2010 og har sitt hovedkontor i Kirkenes, med avdelingskontor i Trondheim og Bergen. Virksomheten leverer autoriserte sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere til kommuner, sykehus og private aktører over hele Norge.

Focus Care Norge AS er et bemanningsselskap som rekrutterer og driver utleie av fagpersonell (sykepleiere og helsefagarbeidere) fra hele Europa, og er en av de ledende leverandører av helsepersonell til norsk helsevesen. 

Focus Care Norge AS har en eksklusiv avtale med Focus Care Academy AS, som driver videreutdanning og opplæring innen språk og helsefag. Gjennom avtalen skal alt helsepersonell som Focus Care Norge rekrutterer fra utlandet fullføre og bestå et komplett og kvalifiserende utdanningsprogram via Focus Care Academy, før den ansatte begynner å jobbe for Focus Care i Norge.  

Sykepleierne får norskopplæring, og kurses slik at de både formelt og praktisk er kompetente til å løse de oppgaver de blir satt til av våre kunder i norsk helsevesen. Språklærere og faglige instruktører i Focus Care Academy er håndplukket og heltidsansatte. 

Som en del av opplæringen forberedes våre kandidater på jobben i Norge gjennom omfattende kvalifiserende kurs. Dette inkluderer seminarer i bl.a. medikamenthåndtering, rapportsystem, hjelpemidler, HMS, pasientlovgivning og fagterminologi. I tillegg kurses de i kulturforståelse, arbeidstakers rettigheter/plikter og regler knyttet til lønn/skatt/arbeidstillatelse.

I tillegg til kvalitetssikring gjennom Focus Care Academy, har vi en dedikert stab med ansvar for rekruttering, oversetting/ dokumentasjon, samt vandels- og referansesjekk. De som består kursprogrammet hos Focus Care Academy tilbys fast ansettelse i Focus Care Norge. De plasseres i de kommuner der vi har kunder og rammeavtaler, og leies ut til FC sine oppdragsgivere for å dekke en økende etterspørsel etter kvalifisert helsepersonell. Konseptet med plassering er utarbeidet med basis i de utfordringene som våre kunder oppgir å slite mest med: nemlig korttidsfravær.

Gjennom tilstedeværelse, og det faktum at vi ikke deler våre ansatte med andre arbeidsgivere, er vår klare styrke responstid ved akutt korttids fravær. Mesteparten av de vaktene vi dekker for våre kunder blir bestilt senere enn 24 timer før vaktstart.

Vi har lang erfaring med å levere team til en-til-en pasienter, blant annet ALS-pasienter. Focus Care Norge AS har rundt 270 ansatte fordelt innenfor sykepleieryrket og helsefag. Utenom disse jobber 42 ansatte i administrasjonen. Våre sykepleiere og helsefagarbeidere har lønnsbetingelser som tilsvarer KS tariff. 

 


Fokus Care Norge AS er medlem av NHO Service og Handel som er en av de to største landsforeningene i NHO med 7.225 medlemmer og 85.603 årsverk (pr. nov. 2022).