Åpenhetslov og aktsomhetsvurderinger

Stortinget har vedtatt en ny lov; Åpenhetsloven. Denne trådde i kraft 1.juli 2022. 

Focus Care Norge AS ønsker å opptre forsvarlig, og sikre ansvarlig forretningspraksis, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i tilhørende verdikjeder.

Vårt mål er at vår påvirkning skal være positiv, samt at vi skal bidra til å forebygge og redusere eventuelle negative påvirkninger.

Risikovurderinger.

Risikovurdering er vårt arbeid med å kartlegge forhold i vår verdikjede hvor det kan være risiko for brudd på våre policyer og retningslinjer. Dette kalles aktsomhetsvurderinger.  

Vår aktsomhetsvurdering baserer seg på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018). 

OECDs modell består i forankring, kartlegging og risikovurdering. Basert på dette utarbeides en rapport og eventuelle tiltak i samarbeid med våre leverandører. Rapporten vil være tilgjengelig ved kontakt med oss senest 30. juni 2023.  

Arbeide med risikovurdering er en løpende prosess og vi vil oppdatere denne årlig og offentliggjøre våre fokusområder og arbeidet med å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Her kan du lese selve loven Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) - Lovdata og Åpenhetsloven - Forbrukertilsynet sin veiledning.

 

Har du et spørsmål til oss?

 

Send gjerne en e-post til apenhetsloven@focuscare.no dersom du lurer på noe angående Focus Care Norge AS sitt arbeid angående menneskerettigheter og arbeidstakernes rettigheter i virket eller hos våre leverandører.

Relaterte nyheter