Våre tjenester

Våre tjenester

Focus Care Norge leier ut egen-rekrutterte syke- og hjelpepleiere. Vi dekker alle behov fra enkeltvakter og vikariater  til vakante stillinger. Våre oppdrag omfatter både sykehus, eldreomsorg og andre typer virksomheter som krever helsefaglig kompetanse.

Virksomheten har god erfaring med en-til-en tjenester, bl.a. mange oppdrag relatert til ALS-pasienter. Via vår samarbeidspartner Trondheim Private Omsorg, løser vi også oppdrag innen hjemmebasert omsorg.

Vårt personell er fast ansatt i 100% stilling i Focus Care Norge. Dette innebærer at vi kan gi våre kunder maksimal fleksibilitet, kontinuitet og forutsigbarhet.