Ragnhild Skogseth ny organisasjons­sjef i Focus Care Norge

Ragnhild Skogseth tiltrådte som organisasjonssjef i Focus Care Norge januar 2020. Hun får bl.a overordnet ansvar for helse, miljø og sikkerhet, og skal bidra til øke intern kompetanse, implementere kontrollrutiner og sertifiseringer. 

Navn: Ragnhild Skogseth.
Stilling: Organisasjonssjef i Focus Care Norge fra januar 2020
Alder: 43 år
Utdanning og bakgrunn: 
Utdannet sykepleier med videreutdanning som jordmor, videreutdanning i Helse – og sosialadministrasjon, videreutdanning i psykososialt arbeidsmiljø. Arbeidserfaring fra St. Olavs hospital som klinisk sykepleier og jordmor, erfaring som rådgiver i NAV angående sykefraværsoppfølging og rekruttering, erfaring med rekruttering og bemanning fra Dedicare, erfaring som bedriftsjordmor/HMS-rådgiver fra bedriftshelsetjenesten ved St. Olavs hospital. 

Hva engasjerer deg?
Det som engasjerer meg, er når jeg opplever at medarbeidere mestrer faget og jobben sin. Mestring skaper stolthet og arbeidsglede, og det smitter lett over til de andre. Mestring gir også tillitt, noe som er helt avgjørende for våre kunder. Vi er hverandres arbeidsmiljø, og alle har ansvar for å bidra uansett hvilken rolle en har i organisasjonen. Alle roller er like viktig i Focus Care Norge. Våre medarbeidere skal være et positivt tilskudd i de ulike arbeidsmiljøene de jobber i, slik at faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet ivaretas. 

Hvorfor valgte du å jobbe for Focus Care Norge? 
Jeg valgte å jobbe for Focus Care Norge fordi jeg har lyst til å bidra med å løse den utfordringen det er med å bemanne helsesektoren med kvalifisert personale. Focus Care Norge er en seriøs bedrift som stiller høye krav til faglighet, og tar kundens behov på alvor. 

Hvilke oppgaver og ansvar venter deg som organisasjonssjef?
Som organisasjonssjef vil jeg blant annet få det overordnede ansvaret for helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Jeg vil bidra til å øke Focus Care Norge sin kompetanse innenfor organisasjonsutvikling, og sørge for å implementere kontrollrutiner og sertifiseringer til bruk i organisasjonen for å nevne noe.  

Hva ser du mest frem til å ta fatt på?
Jeg ser mest frem til å møte de ansatte og våre kunder for å høre om deres arbeidshverdag. Deretter ser jeg frem til å ta fatt på interne rutiner og prosedyrer som kan skape en enda bedre forutsigbarhet i de ulike situasjonene som kan oppstå. Våre kunder og ansatte skal være trygge på at vi har godkjente arbeidskontrakter, vi har systematiske lønnsutbetalinger, vi følger arbeidstidsbestemmelsene og har rutiner for helse, miljø og sikkerhet. 

Hva er ditt viktigste mål i den nye jobben?
Mitt viktigste mål er å bidra til at kunder og ansatte får en bra dag på jobb. Dersom jeg kan bidra til at en kunde får riktig fagkompetanse på jobb, og at vår medarbeider mestrer den oppgaven vedkommende har fått, så er jeg fornøyd. For å få til det er det nødvendig med en organisasjon som setter høye krav til kvalitet i alle ledd. Det er de ansatte som er vår viktigste ressurs. Det er derfor viktig for meg å bli kjent med de ansatte og deres arbeidsoppgaver, slik at vi best mulig kan nå våre mål.

Hvilke muligheter og utfordringer ser du for Focus Care Norge fremover?
Focus Care Norge har store muligheter til å tilby kvalifisert arbeidskraft til helsesektoren i hele Norge. Vi er godt kjent i distriktene, og prøver å ha kort responstid til våre kunder.  
Utfordringen blir å rekruttere og beholde nok autoriserte sykepleiere og helsefagarbeidere, slik at vi kan dekke etterspørselen fra våre samarbeidspartnere.  

Våre karantenekrav og regler

Vi i Focus Care Norge AS gjør vårt ytterste for at våre kunder skal være sikre på at vi tar myndighetenes bestemmelser vedrørende koronavirus på alvor. Vi følger FHI sine smittevernråd, og regjeringens karantenebestemmelser.

Les mer

Focus Care Norge er godkjent Miljøfyrtårn

For Focus Care Norge sin del betyr dette at vi har et verktøy som hjelper oss med å ta riktige valg med tanke på miljø og vårt avtrykk. Sammen med andre ordninger setter Miljøfyrtårn standard for vårt arbeidsmiljø, innkjøpsordninger samt krav til våre leverandører.

Les mer

Focus Care Norge er godkjent som Revidert Arbeidsgiver

Focus Care Norge AS ble den 30.04.20 godkjent som Revidert Arbeidsgiver versjon 2.1. Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Les mer