Personvernerklæring for kunder i Focus Care Norge AS

Personvernerklæring for kunder i Focus Care Norge AS

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Vi har skrevet en personvernerklæring som beskriver hvordan Focus Care Norge AS behandler personalopplysningene dersom du er kunde.

I denne kan du blant annet lese:

Det er nødvendig å behandle personopplysningene dine slik at FCN eksempelvis kan: 

-gi deg tilbud om helsetjenester 

-utføre nødvendig administrasjon rundt kundeforholdet.

Behandlingene hjemles i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstaver a, b, og f. Det vil si for å oppfylle avtale med deg som kunde og for å oppfylle plikter vi er pålagt i øvrig lovgivning, slik som regnskapsloven og ligningsloven.  

 

Ønsker du å få tilsendt hele personvernerklæringen etterspør du denne via en e-post til vår QA og kvalitetssjef: ragnhild@focuscare.no.

Personvernerklæring for ansatte i Focus Care Norge AS

Det er nødvendig med personvernerklæring også i et arbeidsforhold. 

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Les mer

Personvernerklæring for kunder i Focus Care Norge AS

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Les mer

Åpenhetslov og aktsomhetsvurderinger

Stortinget har vedtatt en ny lov; Åpenhetsloven. Denne trådde i kraft 1.juli 2022. 

Focus Care Norge AS ønsker å opptre forsvarlig, og sikre ansvarlig forretningspraksis, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i tilhørende verdikjeder.

Les mer