Personvernerklæring for ansatte i Focus Care Norge AS

Personvernerklæring for ansatte i Focus Care Norge AS

Det er nødvendig med personvernerklæring også i et arbeidsforhold. 

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Vi har skrevet en personvernerklæring som beskriver hvordan Focus Care Norge AS behandler personopplysningene dersom du er ansatt.

I denne kan du blant annet lese: 

 

Det er nødvendig å behandle personopplysningene dine slik at Focus Care Norge AS eksempelvis kan: 

  • -gi deg lønn 

  • -utføre nødvendig administrasjon rundt arbeidsforholdet 

  • -sikre tilganger til IT-systemer og forvaltning av eiendommer 

Behandlingene hjemles i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstaver a, b, og f. Det vil si for å oppfylle arbeidskontrakten med deg som ansatt og for å oppfylle plikter vi er pålagt i øvrig lovgivning, slik som arbeidsmiljøloven, arkivloven, regnskapsloven og ligningsloven. 

 

Våre ansatte vil selvfølgelig få tilsendt hele personvernerklæringen ved å etterspørre denne via en e-post til vår QA og kvalitetssjef: ragnhild@focuscare.no, eller ved å søke den opp selv i personalhåndboken.

Personvernerklæring for ansatte i Focus Care Norge AS

Det er nødvendig med personvernerklæring også i et arbeidsforhold. 

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Les mer

Personvernerklæring for kunder i Focus Care Norge AS

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Les mer

Åpenhetslov og aktsomhetsvurderinger

Stortinget har vedtatt en ny lov; Åpenhetsloven. Denne trådde i kraft 1.juli 2022. 

Focus Care Norge AS ønsker å opptre forsvarlig, og sikre ansvarlig forretningspraksis, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i tilhørende verdikjeder.

Les mer