Åpenhetslov og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetslov og aktsomhetsvurderinger

Stortinget har vedtatt en ny lov; Åpenhetsloven. Denne trådde i kraft 1.juli 2022. 

Focus Care Norge AS ønsker å opptre forsvarlig, og sikre ansvarlig forretningspraksis, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i tilhørende verdikjeder.

Vårt virke påvirker mennesker, samfunn og miljø.

Vårt mål er at vår påvirkning skal være positiv, samt at vi skal forebygge og redusere eventuelle negative påvirkninger.

I tråd med Åpenhetsloven har Focus Care gjennomført grundige aktsomhetsvurderinger og kartlagt potensielle negative påvirkninger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i våre verdikjeder.

Hvordan forstå og håndtere risiko

Ved å kartlegge og vurdere risiko er vi igang med å identifisere hvor det kan oppstå potensielle brudd på menneskerettigheter og arbeidstakernes rettigheter, både i egen virksomhet, leverandørkjede og blant forretningsforbindelser. Videre vil vi sørge for å forebygge og redusere eventuelle negative påvirkninger i tråd med stegene beskrevet i OECD 2018. 

Håndtering av påvirkning på menneskerettigheter – en pågående prosess for Focus Care

Det innledende arbeidet vil gi Focus Care et utgangspunkt for videre prioritering og arbeid med aktsomhetsvurderinger. Dette arbeidet videreføres høsten 2022. Vår prosess for aktsomhetsvurderinger vil bli beskrevet i årsrapporten for 2022.

 

Send gjerne en e-post til apenhetsloven@focuscare.no dersom du lurer på noe angående Focus Care sitt arbeid på menneskerettigheter og arbeidstakernes rettigheter i virket eller leverandørkjedene.

Personvernerklæring for ansatte i Focus Care Norge AS

Det er nødvendig med personvernerklæring også i et arbeidsforhold. 

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Les mer

Personvernerklæring for kunder i Focus Care Norge AS

En personvernerklæring beskriver hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Les mer

Åpenhetslov og aktsomhetsvurderinger

Stortinget har vedtatt en ny lov; Åpenhetsloven. Denne trådde i kraft 1.juli 2022. 

Focus Care Norge AS ønsker å opptre forsvarlig, og sikre ansvarlig forretningspraksis, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i tilhørende verdikjeder.

Les mer