Koronatiltak, beredskap og tilgjengelig helsepersonell

Koronatiltak, beredskap og tilgjengelig helsepersonell

​Det er krevende tider for oss alle. Både våre kunder og vi opplever utfordringer som følge av korona-viruset og de tiltak myndighetene har satt i verk for å bekjempe dette. Vi i Focus Care Norge AS (FCN) gjør vårt ytterste for at våre kunder skal være sikre på at vi tar myndighetenes bestemmelser vedrørende koronavirus på alvor. 

FCN har gjennomført risikovurderinger og utformet handlingsplan på bakgrunn av rådene fra FHI.no etter mal fra Arbeidstilsynet. Alle våre ansatte holdes løpende orientert om situasjonen, og retter seg etter anbefalte råd og nye forskrifter.

FCN har innført følgende tiltak for våre ansatte:

•    Ingen håndhilsing
•    Begrense kontakt med andre til få personer
•    Holde avstand til andre for å begrense smittefaren 
•    Ingen jobbreiser eller kundebesøk (hverken innenlands eller utenlands)
•    Ingen fysisk kontakt mellom ansatte på de ulike enhetene
•    Tett oppfølging av ansatte per telefon, om nødvendig også med bedriftshelsetjenesten
•    Hjemmekontor til administrasjonen 
•    Digital møtevirksomhet for administrasjonen og BHT
•    Ingen ferieavvikling t.o.m. 15.mai
•    Hjemmekarantene for ansatte som kom fra utlandet fra 27.februar
•    Hjemmekarantene til ansatte som har vært i kontakt med en som er smittet med Covid-19
•    Stengt hovedkontoret og de andre avdelingene for fysisk oppmøte


Vår samarbeidspartner Din bedriftshelsetjeneste gjennomfører koronasjekk.no per telefon til ansatte i hjemmekarantene for å vurdere om de er symptomfri ved fullført karantenetid. Denne sendes til den ansatte og kunden. Ingen av våre ansatte blir tatt ut av karantene før tiden, ei heller med negativt prøvesvar på Covid-19.

Når det gjelder testing av Covid-19, så følger vi FHI sine nye retningslinjer for Koronatesting datert 20.03.20
For ordens skyld: Focus Care Norge AS har per 23.03.20 ingen av våre ansatte i isolasjon. 

Tilgjengelig helsepersonell: Focus Care Norge AS er godt rustet til å bistå våre kunder med bemanning i denne krevende tiden, og har både sykepleiere og helsefagarbeidere i beredskap som er klare til oppdrag. 


Kontaktinfo:
Ved behov for helsepersonell: Philip Karamovic Nygård tlf: 922 47 895 philip@focuscare.no
Øvrige henvendelser: Ragnhild Skogseth tlf: 913 09 461 ragnhild@focuscare.no

Våre karantenekrav og regler

Vi i Focus Care Norge AS gjør vårt ytterste for at våre kunder skal være sikre på at vi tar myndighetenes bestemmelser vedrørende koronavirus på alvor. Vi følger FHI sine smittevernråd, og regjeringens karantenebestemmelser.

Les mer

Focus Care Norge er godkjent Miljøfyrtårn

For Focus Care Norge sin del betyr dette at vi har et verktøy som hjelper oss med å ta riktige valg med tanke på miljø og vårt avtrykk. Sammen med andre ordninger setter Miljøfyrtårn standard for vårt arbeidsmiljø, innkjøpsordninger samt krav til våre leverandører.

Les mer

Focus Care Norge er godkjent som Revidert Arbeidsgiver

Focus Care Norge AS ble den 30.04.20 godkjent som Revidert Arbeidsgiver versjon 2.1. Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Les mer