Våre karantenekrav og regler

Vi i Focus Care Norge AS gjør vårt ytterste for at våre kunder skal være sikre på at vi tar myndighetenes bestemmelser vedrørende koronavirus på alvor. Vi følger FHI sine smittevernråd, og regjeringens karantenebestemmelser.

Focus Care Norge har gjennomført risikovurderinger og utformet handlingsplan på bakgrunn av rådene fra FHI.no etter mal fra Arbeidstilsynet. Alle våre ansatte holdes løpende orientert om situasjonen, og retter seg etter anbefalte råd og nye forskrifter. 

Våre ansatte har gjennomført nettundervisningen fra FHI om Covid-19 i helseinstitusjoner med en-til-en-kontakt. I tillegg har de gjennomført presentasjon med test og e-læring vedrørende bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten.

Vår samarbeidspartner Din bedriftshelsetjeneste gjennomfører koronasjekk per telefon til ansatte i hjemmekarantene for å vurdere om de er symptomfri ved fullført karantenetid.

Ingen av våre ansatte blir tatt ut av karantene før tiden, ei heller med negativt prøvesvar på Covid-19. Ingen av våre ansatte bor sammen med andre ansatte dersom de blir satt i karantene. Dersom en av våre ansatte tester positivt på Covid-19, så vil vedkommende settes i umiddelbar isolasjon med oppfølging av kommunelege og Din bedriftshelsetjeneste.

Relatert artikkel: Koronatiltak, beredskap og tilgjengelig helsepersonell

Våre karantenekrav og regler

Vi i Focus Care Norge AS gjør vårt ytterste for at våre kunder skal være sikre på at vi tar myndighetenes bestemmelser vedrørende koronavirus på alvor. Vi følger FHI sine smittevernråd, og regjeringens karantenebestemmelser.

Les mer

Focus Care Norge er godkjent Miljøfyrtårn

For Focus Care Norge sin del betyr dette at vi har et verktøy som hjelper oss med å ta riktige valg med tanke på miljø og vårt avtrykk. Sammen med andre ordninger setter Miljøfyrtårn standard for vårt arbeidsmiljø, innkjøpsordninger samt krav til våre leverandører.

Les mer

Focus Care Norge er godkjent som Revidert Arbeidsgiver

Focus Care Norge AS ble den 30.04.20 godkjent som Revidert Arbeidsgiver versjon 2.1. Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Les mer